პასუხისმგებლობის უარყოფა

ეს ინფორმაცია მოწოდებულია გარანტიის გარეშე, გამოხატული ან ნაგულისხმევი, გარდა იმისა, რომ ის ზუსტია Weadell Company Limited-ის საუკეთესო ცოდნით.ამ ვებსაიტზე წარმოდგენილი ინფორმაცია დაკავშირებულია მხოლოდ აქ მითითებულ კონკრეტულ მასალასთან.Weadell Co., Ltd. არ იღებს სამართლებრივ პასუხისმგებლობას ინფორმაციის გამოყენებაზე ან ნდობაზე.მომხმარებელმა უნდა განიხილოს ნებისმიერი რეკომენდაცია დანიშნულებისამებრ გამოყენების კონკრეტულ კონტექსტში, რათა დაადგინოს არის თუ არა მიზანშეწონილი.